Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu "Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży"

Szczegółowe informacje

 

      Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż 1 lipca 2013 roku rozpoczął realizację pilotażowego projektu pn. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się w zakładce „Projekty własne”, Projekt „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży”

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: Paweł Trębowicz (2013-07-04 13:54:59)

Ostatnia modyfikacja: Paweł Trębowicz (2013-07-04 14:34:02)

Zaakceptował: Paweł Trębowicz (2013-07-04 14:34:02)

Powrót

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych