Polityka prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.pokl.up.podlasie.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Odnośniki do innych stron

Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zawiera odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.pokl.up.podlasie.pl  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Newsletter

Adresy e-mail  listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi  Newslettera. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera z odnośnikami do innych stron www. Żadne dane użytkowników serwisu www.pokl.up.podlasie.pl. nie są przekazywane osobom trzecim.


Zmiany

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zastrzega sobie prawo zmiany  polityki prywatności. Nowa polityka prywatności będzie obowiązywać użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.pokl.up.podlasie.pl.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych