Generator Wniosków Aplikacyjnych

Generator Wniosków Aplikacyjnych to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosku, w formie pomocy przy każdym wypełnianym polu oraz w formie listy błędów przy walidacji wniosków.

 

 

 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor 8.7.2  ( generator off-line, wersja obowiązująca)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.2 wersja pełna - 64,4 MB) (ZIP)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.2 wersja aktualizująca – 35,6 MB)  (ZIP)

 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor 8.7.1

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.1 wersja pełna - 64,4 MB) (ZIP)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.1 wersja aktualizująca – 35,6 MB) (ZIP)

 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line, wersja 8.7)

Generator przez Internet online ( łącze szyfrowane)

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line, wersja 8.6.4)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.4 wersja pełna - 55 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.4 wersja aktualizująca – 26,2 MB)

 

 

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja offline

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.1 wersja pełna - 55 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.1 wersja aktualizująca – 26,2 MB)

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych -generator przez internet ( online) - wersja 8.6

Generator przez Internet online ( łącze szyfrowane)

 

 Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja offline

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor ( 7.5.4 wersja pełna - 45,7 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor ( 7.5.4 wersja aktualizująca - 16,9 MB)

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - generator przez internet (online)

Generator przez Internet online (łącze nieszyfrowane) 

Generator przez Internet online (łącze szyfrowane)

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja offline

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.2 wersja pełna - 46, 8 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.2 wersja aktualizująca – 17,3 MB)

 

Instrukcje

Instrukcja konfiguracji Internet Explorer

Instrukcja instalacji generatora v 6.0

Instrukcja instalacji generatora

Instrukacja do wniosku o dofinansowanie 01.01.2011r.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie wersja 6.4.2

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie wersja 7.5.1

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych