Plany Działania PO KL

Plany Działania dla Priorytetu VI

Lp.Plan działania na lataTytułFormat
1. 2007-2008 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim pdf
2. 2007-2008 Zmiany zaakceptowane Przez Instytucje Zarządzającą z 27.05.08 do Planu Działania dla Priorytetu VI PO KL doc
3. 2009 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie
podlaskim
doc
4. 2010 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VI wwojewództwie podlaskim pdf
5. 2011 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim
pdf
6. 2011 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim z uwzglednieniem Projektów Innowyacyjnych pdf
7. 2011 Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VI w woj. podlaskim (aktualizacja 7 kwietnia 2011 roku) pdf
8. 2012 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim pdf 
9. 2012  Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VI w woj. podlaskim ( aktualizacja 06.03.2012r.) pdf
10. 2013 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim pdf
11. 2013 Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim w związku ze zmianą SZczegółowego Opisu Priorytetów PO KL pdf
12. 2013 Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim w związku ze zmianą SZczegółowego Opisu Priorytetów PO KL ( aktualizacja 19.02.2013 r.)


pdf

13. 2013 Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację przedmiotowego działania ( aktualizacja 15.10.2013 r.) pdf
14. 2014  Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VI w województwie podlaskim pdf

Plany Działania dla Priorytetu VIII

Lp.Plan działania na lataTytułFormat pliku
1. 2007-2008 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim doc
2. 2007-2008 Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim doc
3. 2009 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie
podlaskim
doc
4. 2009 Zaktualizowany Plan Działania na rok 2009 dla Priorytetu VIII PO KL z dnia 30.06.2009 doc
5. 2010 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim pdf
6. 2011 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim pdf
7. 2011 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim z uwzględnieniem Projektów Innowacyjnych pdf
8. 2011 Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim (aktualizacja 7 kwietnia 2011 roku) pdf
9. 2012 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim pdf 
10. 2012  Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim (aktualizacja 06.03.2012r.) pdf
11. 2012  Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim ( aktualizacja 31.08.2012r.) pdf
12. 2013 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim pdf
13. 2013 Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację przedmiotowego działania ( aktualizacja 15.10.2013 r.) pdf
14. 2014 Zatwierdzony Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim pdf
15. 2014 Zaktualizowany Plan Działania dla Priorytetu VIII w województwie podlaskim w związku ze zmianą SzOP
pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych