Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”

1 maja 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”  Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.zielonemiejscapracy.up.podlasie.pl

 

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych