Formaty plików

Spis formatów plików archiwów

ZIP – jeden z najczęściej używanych formatów kompresji na platformie IBM PC, zwłaszcza w środowisku Microsoft Windows.

Pliki w formacie ZIP mają rozszerzenie ".zip" i kod MIME application/zip. Pojedynczy plik ZIP może zawierać jeden lub więcej plików oraz podfoldery w postaci skompresowanej lub nieskompresowanej.

RAR - format kompresji danych, stworzony przez Rosjanina Jewgienija Roszała. Używa odmiany kompresji LZSS, może być szyfrowany za pomocą AES-128. RAR posiada wolniejszy rodzaj kompresji niż ZIP, ale w większości przypadków skuteczniejszy

Pliki w formacie RAR mają rozszerzenie .rar lub od .r00 do .r99

Spis formatów plików dokumentów biurowych

Dokumenty tekstowe

 TXT - Dokument tekstowy - Notatnik
 DOC — Dokument Microsoft Word
 DOCM — Dokument Microsoft Word 2007 z obsługą makr
 DOCX — Dokument Microsoft Word 2007
 DOT — Szablon Microsoft Word
 ODT - Dokument OpenOffice
 PDF - Acrobat Reader

Program "Open Office" do otwierania plików tekstowych - Pobierz bezpłatnie
Acrobat Reader - Pobierz bezpłatnie

Arkusze kalkulacyjne

 CSV — tekst rozdzielony przecinkami
 ODS — Arkusz kalkulacyjny OpenDocument
 OTS — Szablon arkusza kalkulacyjnego OpenDocument
 STC — Szablon StarOffice/OpenOffice.org 1.*
 SXC — Arkusz kalkulacyjny StarOffice/OpenOffice.org 1.*
 XLA — Dodatek Microsoft Excel
 XLK — kopia zapasowa skoroszytu Microsoft Excel
 XLR — Microsoft Works wersja 6.0
 XLS — Skoroszyt Microsoft Excel (97-2003)
 XLSM — Skoroszyt Microsoft Excel 2007 z obsługą makr
 XLSX — Skoroszyt Microsoft Excel 2007


Program "Open Offiice" do otwierania alkuszy kalkulacyjnych bez obsługi makr - Pobierz bezpłatnie

Prezentacje

 ODP — Prezentacja OpenDocument
 OTP — Szablon prezentacji OpenDocument
 PPS — Pokaz Microsoft PowerPoint
 PPT — Prezentacja Microsoft PowerPoint
 STI — Szablon prezentacji OpenOffice.org 1.
 SXI — Prezentacja OpenOffice.org 1.

Program "Open Offiice" do otwierania prezentacji  - Pobierz bezpłatnie

Formaty plików graficznych

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - niewątpliwie najpopularniejszy format plików graficznych z kompresją stratną; używany zarówno w sieci internet (obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki), jak i w aparatach cyfrowych

PNG (Portable Network Graphics) - popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez większość przeglądarek WWW; obsługuje kanał alfa,

SWF (Adobe Flash) - format grafiki wektorowej popularny w internecie; umożliwia tworzenia animacji, a nawet całych aplikacji,

GIF (Graphics Interchange Format) - popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki WWW; może przechowywać wiele obrazków w jednym pliku tworząc z nich animację; obsługuje przeźroczystość monochromatyczną (pełna przeźroczystość lub wcale),

Program "Gimp" do otwierania plików graficznych - Pobierz bezpłatnie

Formaty plików dźwiękowych

  CD-Audio
  MIDI
  WAV
  AIF, AIFF, AIFC, AIFR
  MP2, MPG, MPE, MPEG, MPEG2
  MP3
  Mp3Pro
  MP4
  Ogg Vorbis
  QuickTime Audio
  RealAudio
  WMA (Windows Media Audio)

Formaty plików video

 3GP
 ASF
 AVI
 DVD
 FLV
 M2TS
 MKV
 MOV
 MP4
 MPG
 Ogg
 SMV
 SVCD
 TS
 WMV
 VCD

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych