Załóż firmę spełnij swoje marzenia

Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Gminę Łapy w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.12.2009r. - 30.11.2011r.

Wartość projektu: 3 341 030,00 zł.

Cel projektu: wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród 60 osób z powiatów bielskiego, kolneńskiego, białostockiego i miasta Białystok do końca listopada 2011 r., w tym wśród minimum 25 kobiet.
W ramach projektu przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej do wysokości 40 tys. zł na osobę,
 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na udzielenie wsparcia, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1276 zł na Beneficjenta pomocy, połączone z doradztwem służącym pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 

Rezultaty:

 • ukończenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości przez 60 Uczestników projektu (w tym 26 kobiet) zamieszkujących teren powiatu białostockiego, bielskiego, kolneńskiego i miasta Białystok,
 • przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego 53 Uczestnikom projektu,
 • przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 20 Uczestnikom projektu,
 • udzielenie 212 godzin doradztwa biznesowego. 

 

Szczegółowe informacje:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Ul. Pogodna 22

15-354 Białystok
 

Tel. 85 74 97 223

 

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych