Sprawozdania z realizacji Działania 6.1 i 8.1 PO KL

Lp. Format
Tytuł
1. rar Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za I półrocze 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za I półrocze 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3.

rar 

Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za 2014 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
4.

rar 

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za 2014 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5.

rar 

Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za I półrocze 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
6.

 rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za I półrocze 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7.

rar 

 Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za 2013 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
8.

 rar

 Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za 2013 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9.

 rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za I półrocze 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10.

 rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za I półrocze 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11.

 rar 

Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za 2012 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
12.

 rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za 2012 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
13.

 rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za I półrocze 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
14.

 rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za I półrocze 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
15.

rar 

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za rok 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.

rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1. za rok 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki
17.

rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za rok 2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z załącznikiem.
18. rar Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za rok 2010 w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z załącznikiem.
19.

 rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za rok 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
20.

 rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za rok 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
21.

rar

Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za rok 2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
22. rar Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za rok 2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
23. rar Sprawozdanie z realizacji Działania 6.1 za rok 2007 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
24. rar Sprawozdanie z realizacji Działania 8.1 za rok 2007 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych