Projekt „Promocja Rynku Pracy”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

DZIAŁANIE/ PODDZIAŁANIE/ PROGRAM OPERACYJNY:

 • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 • Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

OKRES REALIZACJI:

 • 01.04.2009 - 31.01.2011

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • 1 899 620,00 zł

OPIS PROJEKTU:

 • Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudniania w województwie podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej oraz zachęcenie pracodawców z województwa podlaskiego do zatrudnienia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotowy cel zostanie zrealizowany poprzez:
  • dostarczenie pracodawcom informacji na temat możliwości ułatwiających zatrudnienie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
  • przekazanie wiedzy osobom pozostającym bez zatrudnienia o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej;
  • promowanie usług świadczonych przez urzędy pracy woj. podlaskiego.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Nr 1 - grudzień 2009, pobierz
Nr 2 - styczeń 2010, pobierz
Nr 3 - luty 2010, pobierz
Nr 4 -kwiecień 2010, pobierz
Nr 5 -maj 2010, pobierz
Nr 6 -lipiec 2010, pobierz
Nr 7 - sierpień 2010, pobierz
Nr 8 - wrzesień 2010, pobierz
Nr 9 - listopad 2010, pobierz

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW

Nr 1 – ABC Bezrobotnego, pobierz
Nr 2 - ABC Pracodawcy, pobierz
Nr 3 - Pracować za granicą, pobierz
Nr 4 – Własna firma, pobierz
Nr 5 – Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, pobierz
Nr 6 – Elastyczne formy zatrudnienia, pobierz
Nr 7 – Młodzi na rynku pracy, pobierz
Nr 8 – Niepełnosprawny w pracy, pobierz
Nr 9 – Poradnik z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia, pobierz

KONFERENCJE

AUDYCJE RADIOWE

- ABC Pracodawcy, pobierz

PROGRAM TELEWIZYJNY „Studio Weekend”- http://www.tvp.pl/bialystok/rozrywka/studio-weekend

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych