Projekt "Ciężarówką bliżej na rynek pracy"

 

 Projekt dodano 15.07.2009r.

„Ciężarówką bliżej na rynek pracy”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Oddział Terenowy w Suwałkach od 1 września 2009 r. rozpocznie realizację projektu „CIĘŻARÓWKĄ BLIŻEJ NA RYNEK PRACY”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców gminy Wiżajny zwiększające szanse uzyskania zatrudnienia poprzez nieodpłatne uczestnictwo i ukończenie KURSU NA PRAWO JAZDY KAT.C

W projekcie mogą uczestniczyć:

osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie gminy Wiżajny, które posiadają prawo jazdy kat.B

Liczba uczestników projektu: 20 osób

Miejsce szkolenia: Wiżajny (część teoretyczna), Suwałki (część praktyczna)

Termin realizacji projektu: wrzesień – grudzień 2009 r.

Realizatorzy projektu zapewniają każdemu uczestnikowi:

sfinansowanie kosztów całego kursu na prawo jazdy kat.C (w tym: 20 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. nauki jazdy), łącznie z kosztem zaświadczenia lekarskiego oraz egzaminu państwowego (dotyczy jednego egzaminu).

Ponadto każdy z uczestników skorzysta z indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym, której efektem będzie m.in. napisanie życiorysu zawodowego (CV).

Zasady rekrutacji

Formą zgłoszenia się do udziału w projekcie będą formularze rekrutacyjne, które będą udostępnione od dnia 1 września 2009 r. w Urzędzie Gminy w Wiżajnach oraz w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Oddziału Terenowego w Suwałkach.

Będzie je można także pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Wiżajnach www.wizajny.pl lub ze strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku www.up.podlasie.pl .

Szczegółowych informacji udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Tel./fax  087 566 66 01
Tel. 087 565 11 55

e-mail: biwusu@wup.wrotapodlasia.pl

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych