Konkurs Nr 2/POKL/6.1.1/2013

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
 
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
pdf
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL pdf
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach PO KL pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe
pdf
9. Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia xls 

10.

Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

xls
11. Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

pdf

12. Załącznik Nr 10: Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - osoby prawnej pdf
13. Załącznik Nr 10: Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - osoby fizycznej pdf
14. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów i oceny wyboru wniosków w odpowiedzi na konkurs Nr 2/POKL/6.1.1/2013 pdf
15.  Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu Nr 2/POKL/6.1.1/2013 pdf
16. Zaktualizowany Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów i oceny wyboru wniosków w odpowiedzi na konkurs Nr 2/POKL/6.1.1/2013 pdf
17. Lista rankingowa wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach podkonkursu nr 2/POKL/6.1.1/1/2013 pdf
18.  Lista rankingowa wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach podkonkursu nr 2/POKL/6.1.1/2/2013 pdf
19.  Lista rankingowa wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach podkonkursu nr 2/POKL/6.1.1/3/2013 pdf
20. Lista rankingowa wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach podkonkursu nr 2/POKL/6.1.1/4/2013 pdf
21.  Informacja na temat wniosków o dofinansowanie projektu objetych procedura odwoławczą pdf
22. Lista podpisanych umów w miesiącu maju ramach konkursu pdf
23.  Lista Członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu pdf
24.  Lista podpisanych umów w ramach konkursu pdf
25.  Informacja o zakończeniu konkursu pdf
26. Aktualizacja listy podpisanych umów w ramach konkursu pdf
27.  Zaktualizowana lista podpisanych umów w ramach konkursu pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych