2012

Lp. Data ogłoszenia Numer konkursu/Naboru projektów systemowych Poddziałanie Data zakończenia naboru wniosków Więcej informacji
1. 05.01.2012 Projekty systemowe PUP 6.1.3 30.03.2012 kliknij
2. 21.05.2012 1/POKL/6.1.1/2012 6.1.1 29.06.2012 kliknij 
3. 29.03.2012 1/POKL/6/D.1.1/2012 projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego 15.06.2012 kliknij 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych