Pliki do pobrania
Publikacja podsumowująca realizację grantu w ramach sieci współpracy -

"Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia"

 

 

I. Seminarium iniciujące realizację grantu (Białowieża 29-30 czerwca 2010r.)

 1. Program spotkania 
 2. Założenia grantu "Agroturystyka:elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia" 
  (Paweł Trębowicz - WUP Białystok)
 3. Rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki 
  (Ryszard Żochowski - PODR Szepietowo)
 4. Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich woj. podlaskiego 
  (Katarzyna Śniecińska - PODR Szepietowo)
 5. Finansowanie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej
  (Mirosław Stepaniuk - Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska")
 6. Czynniki sprzyjające rozwojowi agroturystyki
  (Eugeniusz Wiśniewski - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne)
 7. Notatka ze spotkania

II. Seminarium na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego (Górzno 28-29 września 2010r.)

 1.  Program Spotkania
 2. Znaczenie agroturystyki dla rozwoju regionu
  (Jan Stachowski - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego)
 3.  Kwestie realizacji PlanówDziałania w aspekcie aktywizacji obszarów wiejskichw woj. kujawsko - pomorskim
  ( Alina Lewalska - WUP w Toruniu)
 4. Wsparcie rozwoju agroturystyki w ramach lokalnych grup działania
  (Bartosz Szymański - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego)
 5. Rozwój agroturystyki w działaniach ośrodka doradztwa rolniczego
  (Laura Maciejewska - ODR w Minikowie, Oddział Zarzeczewo)
 6. Reorientacja zawodowa mieszkańsców wsi (Priorytet VI i VIII)
  (Ryszard kamiński - ODR Minikowo)
 7. Działania realizowane przez Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe
  (Piotr Murszewski - LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe)
 8. Problemy bezrobocia na obszarach wiejskich
  (Halina Fanslau - PUP w Brodnicy)
 9. Projekt Agroturystyczne perspektywy jako przykład dobrych praktyk w ramach Działania 9.5 PO KL
  (Piotr Łęgowski - Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka)

10. Notatka ze spotkania

III. Seminarium na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (Maciejewo 21-22 październik 2010r.)

 1. Program spotkania
 2. Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania środków na rozwój turystykiwiejskiej i agroturystyki
  (Danuta Krycka - główny specjalista BWI Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
 3. - Czynniki rozwoju alternatywnych źródeł dochodów ludności wiejskiej
  -Bariery związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej
  (Ewelina Pawłowicz – starszy specjalista Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach)
 4. Omówienie działań dotyczących różnicowania w kierunku działalności nierolniczej; Produkty regionalne i ich znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich; Omówienie Lokalnej Strategii Rozwoju; Wioski Tematyczne działające w regionie.
  (Ireneusz Kostka – Prezes Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”)
 5. Znaczenie agroturystyki dla rozwoju regionu
  (Bogdan Bernat – Członek Stowarzyszenia Agroturystycznego „WIATRAK”)
 6. Promocja regionu i jego potencjału turystycznego; Możliwość rozwoju agroturystyki w regionie. (Damian Greś – Dyrektor Wydziału Turystyki Gospodarski i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego)
 7. Dobre praktyki – projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Projektodawcy i właściciele gospodarstw agroturystycznych
  -„Agroturystyka jako alternatywa zawodowa dla ludności obszarów wiejskich Gminy Dębno”
  - Regionalne i lokalne projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierające działania na rzecz rozwoju agroturystyki
 8. Notatka ze spotkania

 

IV Seminarium na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego ( Guzowy Piec 5 - 6 kwietnia 2011 r.)

1. Program Spotkania

2. Rola agroturystyki w rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach.   (Stanisław Harajda, dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego.)

3. Turystyka historyczna jako szansa na promocję Warmii i Mazur.  (Szymon Drej, historyk, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.)

4. Procesy zachodzące w agroturystyce.  (Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego.)

5. Agroturystyka - ciekawa praca dla ciebie, rodziny i sąsiadów.  ( Mariola Platte, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, Prezes Zachodnio-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.)

6. „Współpraca gospodarstw agroturystycznych w ramach inicjatyw klastrowych”.  (Małgorzata Oficerska, Prezes LGD „Warmiński  Zakątek”)

7. Działalność stowarzyszenia Ręką Dzieło na rzecz promocji regionu i wykorzystania potencjału lokalnej społeczności   (Piotr Romanowski, prezes stowarzyszenia "Ręką Dzieło".)

8. Notatka ze spotkania

 

V. Seminarium na terenie Województwa Pomorskiego (Załakowo 20-22 czerwca 2011r.)

1. Program Spotkania

2. "Agroturystyka i turystyka wiejska jako alternatywne źródła dochodów mieszkańców obszarów wiejskich" ( Barbara Ditrich -  Główny Specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku).

3. "Język kaszubski a turystyka" (Łukasz Grzędzicki, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego).

4. Wanoga od rolnictwa do turyzmu ( Marek Byczkowski - Rektor Kaszubskiego Uniwersytetu ludowego w Wieżycy, Łukasz Wysocki - Koordynator projektu, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy).

5. Pomorskie - Nabierz Kolorów (Wojciech Kref, Dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej).

6. "Pomorskie dziedzictwo kulinarne a rozwój turystyki" ( Kazimierz Sumisławski - Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

7. "GRYF - Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu" ( Iwona Szułdrzyńska, Wojciech Józef Konkel, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku)

 

VI Seminarium Podsumowujące na terenie Województwa Podlaskiego ( Lipowy Most 7 - 9 grudnia 2011r.)

1. Program Spotkania 

2. Agroturystyka w Polsce - definicja, początki powstania   ( Wojewódzki urząd Pracy w Szczecinie)

3. Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności  ( Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie)

4. Promocja zatrudnienia w agroturystyce   ( Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)

5. Promocja zatrudnienia w agroturystyce, zdiagnozowane problemy i wypracowane rekomendacje ( Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku)

6. Prezentacja serwisu Skarby Biebrzy.pl jako oddolnej inicjatywy skierowanej do osób z branży agroturystycznej   (Sebastian Kulikowski , Błażej Buńkowski - członkowie Zespołu Projektowego )

7. "Turystyka wiejska - nowe możliwości rozwoju" założenia projektu  (Marcin Drewnowski - Biuro Doradczo - Szkoleniowe APLIKON)

8. Turystyka przyrodnicza na obszarach wiejskich - dobre praktyki   (Piotr Znaniecki - Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju AGRO - GROUP)

9. Notatka ze spotkania  

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych