O projekcie

Projekt „Załóż firmę – spełnij swoje marzenia” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku od 01 grudnia 2009r. Partnerem w realizacji projektu jest Gmina Łapy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz powstawanie nowych firm przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i społecznego województwa oraz podnosi poziom aktywności zawodowej wśród mieszkańców. Jak wykazały badania, poprawie warunków podejmowania i wykonywania pracy na własny rachunek, a tym samym skłonności do samozatrudnienia (tak samo kobiet i mężczyzn) służyć powinny m.in. pomoc w procesie powstawania i na pierwszych etapach prowadzenia firmy oraz poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firmy" (Mobilność kobiet na r. pracy- Un. Łódzki 2008). Samozatrudnienie jest traktowane jako szansa poprawy sytuacji na rynku pracy, bowiem umożliwia dostosowanie własnego rozwoju zawodowego do uwarunkowań rodzinnych i wpływa na wzrost aktywności zawodowej. Szczególnie istotne jest to w grupie jaką stanowią kobiety, zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci.

Zgodnie z założeniami projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki wraz z miastem Białystok, kolneński i bielski, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród 60 osób z powiatów bielskiego, kolneńskiego, białostockiego i miasta Białystok do końca listopada 2011 roku, w tym wśród minimum 25 kobiet.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych