Konkurs Nr 1/POKL/6.1.1/2012

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  pdf
4. Załącznik Nr 2:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu
pdf
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu
pdf
6. Załącznik Nr 4:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - kwoty ryczałtowe pdf

9.

Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

xls

 10.

 Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu

 xls

 11.

 Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu

pdf 

 12.

 Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów i wyboru wniosków o  dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs

 pdf

 13.

 Informacja nt. zakończenia weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu

 pdf

 14.

 Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Podkonkursu Nr 1/POKL/6.1.1/1/2012

pdf 

 15.

 Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Podkonkursu Nr 1/POKL/6.1.1/2/2012

pdf 

 16.

 Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Podkonkursu Nr 1/POKL/6.1.1/3/2012

pdf 

 17.

 Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Podkonkursu Nr 1/POKL/6.1.1/4/2012

pdf 

 18.

 Lista podpisanych umów w ramach konkursu w miesiącu październiku

pdf 

 19.

 Uzupełnienie informacji o wynikach oceny formalnej i merytorycznej w związku z realizacją  procedury odwoławczej w ramach podkonkursu Nr 1/POKL/6.1.1/2/2012

pdf 

 20.

 Lista podpisanych umów w miesiącu listopadzie w ramach konkursu

pdf 

 21.

 Lista Członków Komisji Oceny Projektów

pdf 

 22.

 Lista podpisanych umów w ramach konkursu

pdf 

 23.

 Informacja o zakończeniu konkursu

pdf 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych