------1/POKL/6/D.1.1

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
2. Ogłoszenie o konkursie w wersji angielskiej wraz z fiszką projektową rar 
3. Dokumentacja konkursowa pdf
4. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  pdf
5. Załącznik Nr 2:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu
pdf
6. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym
pdf
7. Załącznik Nr 4:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym
pdf
8. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami pdf
9. Załącznik Nr 6: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia pdf

10.

Załącznik Nr 7: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie

xls
11. Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej

pdf

12. Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej

pdf 

13. Załącznik Nr 10: Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej

pdf 

14. Załącznik Nr 11: Instrukcja wypełniania wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej

pdf 

15. Zalącznik Nr 12: Minimalny wzór strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

pdf 

16. Załącznik Nr 13: Lista sprawdzająca oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego

pdf 

17. Załącznik Nr 14: Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

pdf 

18. Załącznik Nr 15: Arkusz oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z objaśnieniem kryteriów

pdf 

19. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie przesłanych w odpowiedzi na konkurs pdf
20. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs pdf 
21. Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu

pdf

22. Lista podpisanych umów w grudniu 2012r. 

pdf

23.  Lista podpisanych umów w lutym 2013 r. w ramach konkursu

pdf 

24.  Lista wszystkich podpisanych umów w ramach konkursu

pdf 

25.  Lista Członków Komisji Oceny Projektów

pdf 

26. Informacja o zakończeniu konkursu

pdf 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych