Konkurs Nr 1/POKL/8.1.2/2014

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
 
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
pdf
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL pdf
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach PO KL pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe

pdf
9. Załącznik Nr 7: Załącznik Nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność xls 

10.

Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

pdf 

11.

 Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

pdf

12.

Szczegółowy harmonogram przeprwadzania kolejnych etapów i wyboru wniosków złożonych w ramach konkursu

pdf

13.

 Informacja o wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu

pdf

 14.

 Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu

pdf

 15.

 Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach podkonkursu 1

pdf

 16.

 Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych  w ramach podkonkursu 2

pdf

 17.

 Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach podkonkursu 3

pdf

 18.

Lista podpisanych umów w ramach konkursu

pdf

 19.

 Lista Członków Komisji Oceny Projektów

pdf

 20.

 Informacja o zakończeniu konkursu

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych