2014

Lp. Data ogłoszenia Numer konkursu/Naboru projektów systemowych Poddziałanie Data zakończenia naboru wniosków Więcej informacji
1. 31.01.2014 r. 1/POKL/8.1.2/2014 8.1.2 07.03.2014 r. kliknij

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych