2012

Lp. Data ogłoszenia Numer konkursu/Naboru projektów systemowych Poddziałanie Data zakończenia naboru wniosków Więcej informacji
1. 14.02.2012 1/POKL/8.1.1/2012 8.1.1 23.03.2012 kliknij
2. 30.03.2012 1/POKL/8.1.2/2012 8.1.2 13.07.2012 kliknij
3. 29.06.2012 1/POKL/8.1.3/2012 8.1.3 29.10.2012 kliknij
4. 29.06.2012 2/POKL/8.1.2/2012 8.1.2 17.08.2012 kliknij 
5. 15.10.2012 2/POKL/8.1.3/2012 8.1.3 16.11.2012 kliknij 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych