Poradniki

Lp. Temat Format pliku
1. Publikacja podsumowująca realizację grantu "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" pdf
2. Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet
i mężczyzn w funduszach strukturalnych
pdf
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jak przygotować projekty
równościowe na rzecz kobiet
pdf
4. Zasada Gender Mainstreaming w nowych programach EFS
(2007 - 2013)
pdf
5. Uwzględnianie problematyki płci przy wykorzystywaniu funduszy
strukturalnych
pdf
6. Polityka równości płci - Przewodnik IW Equal pdf
7. Sto haseł równości.Publikacja Stowarzyszenia Kobiet na rzecz Równego Statutu Płci - Pekin 1995 doc
8. Polityka równości płci na poziomie lokalnym
pdf
9. Przewodnik Równość inspiruje pdf
10. Informator o rezultatach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pdf
11. Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z EFS pdf
12. Recepta na zmianę pdf
13.
Broszura - Dotacja jest kobietą, czyli jak Kobiety korzystają z Funduszy Europejskich pdf
14.
Men and gender equality - analiza opublikowana przez Komisję Europejską pdf
15. Przegląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki pdf
16. Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci pdf
17.  Badanie wskaźnika Gender Index w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO KL pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych