Publikacje Krajowej Instytucji Wspomagającej

Lp.Biuletyn KIWFormat pliku
1. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2009)

 pdf

2. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2009)

 pdf

3. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 3/2009)

 pdf

4. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 4/2009)

 pdf

5. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2010)

pdf 

6. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2010)

pdf 

7. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 3/2010)

pdf

8. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 4/2010)

pdf 

9. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW nr 1/2011)

pdf 

10. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 2/2011)

pdf 

11. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 3/2011)

pdf 

12. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 4/2011)

pdf 

13. Innowacje Bez Granic (Biuletyn KIW, nr 1/2012)

pdf 

14. Innowacje Bez Granic ( Biuletyn KIW, nr 2/2012)

pdf 

15. Innowacje Bez Granic ( Biuletyn KIW, nr 3/2012)

pdf 

16. Innowacje Bez Granic ( Biuletyn KIW, nr 4/2012)

pdf 

17. Innowacje Bez Granic ( Biuletyn KIW, nr 1/2013)
pdf
18. Innowacje Bez Granic ( Biuletyn KIW, nr 2/2013)
pdf
19. Innowacje Bez Granic ( Biuletyn KIW, nr 3/2013)
pdf
20. Innowacje Bez Granic ( Biuletyn KIW, nr 4/2013)
pdf
Lp.Publikacje KIWFormat pliku
1. Program EQUAL a innowacyjność w PO KL

 pdf

2. Innowacyjność w praktyce - przegląd Tematów w ramach PO KL

 pdf

3. Warto mieć pomysł

 pdf

4. Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców

pdf 

5. Empowerment w projektach innowacyjnych PO KL

pdf 

6. Upowszechnienie i mainstreaming w projektach innowacyjnych PO KL

pdf 

7. Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w PO KL

pdf 

8.

 Partnerstwo bez granic

pdf

9.

 Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL (Wersja IV)

pdf 

10.

 Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL

pdf 

11.

Zarządzanie działaniami upowszeniającymi i włączającymi. Poradnik dla Instytucji Pośredniczących I i II Stopnia

pdf 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych