Projekty innowacyjne wyłonione do dofinansowania przez WUP w Bialymstoku

Projekty innowacyjne wyłonione do dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku:

Nazwa projektu: Orgranizator:
Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego Towarzystwo Amicus - Lider Partnerstwa, Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta e.V. - Partner z Niemiec
 INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu Narodowe Forum Doradztwa Kariery w partnerstwie z Open Education Group, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku
INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażenia nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku
 INNOWACJE RYNKU PRACY - testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych i ginących oraz mało popularnych Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy Lider – Narodowe Forum Doradztwa Kariery Odział w Białymstoku
Partner krajowy – Powiat Bielski / Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Partnerzy ponadnarodowi:
Pole Emploi – Direction Generale (Francja)
Cobbeco Consulting (Belgia)

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych