Projekty z komponentem ponadnarodowym wyłonione do dofinansowania przez WUP w Białymstoku

Projekty z komponenetem ponadnarodowym wyłonione do dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku:

Nazwa projektu: Orgranizator:
 ZIELONE HORYZONTY - Podlaska Trasa Dziedzictwa Kulturowego kierunkiem reorientacji zawodowej na obszarach wiejskich Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych