1/POKL/6.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Decyzja o zawieszeniu konkursu nr 1/6.1.1/ PO KL/2009
kliknij

doc
2. Ogłoszenie prasowedotyczące naboru wniosków w ramach
Poddziałania6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

kliknij

doc
3. Ogłoszenieinternetowedotyczące naboru wniosków w ramachPoddziałania6.1.1PO KL
kliknij

doc
4. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 1Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach PO KL

kliknij

pdf
8. Załącznik Nr 4 Karta oceny merytorycznej wiosku o dofinansowanie
ralizacji projetu w ramach PO KL

kliknij

pdf
9. Załącznik Nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
10. Załącznik Nr 5.1 Zakres danych uczestników projektu
kliknij

pdf
11. Załącznik Nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
12. Załącznik Nr 5.3 Harmonogram płatności
kliknij

pdf
13. Załącznik Nr 5.4 Wzór wniosku o płatność
kliknij

pdf

kliknij

xls
14. Załącznik Nr 5.5 Wymagania w odniesieniu do systemu
informatycznego finansowo - księgowego

kliknij

pdf
15. Załącznik Nr 5.6 Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

pdf
16. Załącznik Nr 5.7 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych

kliknij

pdf
17. Załącznik Nr5.8 Oświadczenie
kliknij

pdf
18. Załącznik Nr 6 Lista sprawdzająca
kliknij

pdf
19. Pobierz wszystkie załączniki
kliknij

rar
20. Lista projektów przyjętych do realizacji
kliknij

xls
21. Lista projektów nie przyjętych do realizacji
kliknij

xls
22. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w II rundzie aplikacyjnej w terminie 02.03.09 -05.03.09
kliknij

pdf
23. Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr 1/6.1.1/PO KL/2009
kliknij

pdf
24. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

doc
25. Ogłoszenie prasowe o zakończeniu konkursu
kliknij

doc

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych