ZIELONE HORYZONTY - Podlaska Trasa Dziedzictwa Kulturowego kierunkiem reorientacji zawodowej na obszarach wiejskich

 

„ZIELONE HORYZONTY – Podlaska Trasa Dziedzictwa Kulturowego kierunkiem reorientacji zawodowej na obszarach wiejskich”

 

1. Instytucja realizująca projekt

 Lider:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

ul. Spółdzielcza 8

14-441 Białystok

 

Partnerzy ponadnarodowi:

Veneto Agricoltura (Włochy)

Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario Veneto  (Włochy)

 

2. Tytuł projektu

„ZIELONE HORYZONTY – Podlaska Trasa Dziedzictwa Kulturowego kierunkiem reorientacji zawodowej na obszarach wiejskich”

 

3. Okres realizacji projektu

01.01.2012 - 30.08.2013

 

4. Grupa docelowa

Rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS, posiadający miejsce zamieszkania na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wykonujący działalność rolniczą, składający oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

5. Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest reorientacja zawodowa do końca VIII 2013, 372 rolników i domowników z województwa podlaskiego w kierunku zielonych miejsc pracy związanych
z walorami turystycznymi i kulturowymi ich miejsca zamieszkania na Podlaską Trasę Dziedzictwa Kulturowego.

 

6. Planowane efekty współpracy ponadnarodowej

Planowanym efektem współpracy ponadnarodowej będzie wdrożenie w 8 gminach współtworzących Podlaską Trasę Dziedzictwa Kulturowego nowego, sprawdzonego we Włoszech mechanizmu kreowania nowych miejsc pracy na obszary wiejskich, zgodnych z kierunkami reorientacji zawodowej zaproponowanymi w przedmiotowym projekcie. Wdrożenie modelu KmZero we współpracy z partnerami ponadnarodowymi przyczyni się do wsparcia zatrudnienia poza rolnictwem uczestników projektu.

 

7. Opis produktu współpracy ponadnarodowej

W efekcie współpracy ponadnarodowej powstanie publikacja ponadnarodowa, która stanowi podsumowanie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym na obszarze ośmiu gmin: Bociek, Białowieży, Ciechanowca, Drohiczyna, Michałowa, Płaskiej, Puńska i Tykocina.

Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona została integracji działań rozwojowych na obszarach wiejskich. Zaprezentowano tu nowe trendy konsumenckie, w które wpisuje się inicjatywa „km 0”. Scharakteryzowano instytucje wchodzące w skład włoskiego modelu, opisano procedurę akredytacji oraz zaprezentowano dobre praktyki w zakresie inicjatywy „km 0”.

Część druga podejmuje temat dywersyfikacji działalności rolniczej, rozumianej, jako trend w rolniczej działalności gospodarczej kreujący nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Dywersyfikacja to także metoda poszukiwania różnorodności, niepowtarzalnej specyfiki stanowiącej istotę marketingową modelu: „Nie znajdziesz tego nigdzie indziej, musisz przyjechać Tu, być Najbliżej, czyli właśnie KilometrZero”

Część trzecia publikacji prezentuje doświadczenia Lidera w zakresie dywersyfikacji i integracji w sprzedaży bezpośredniej, które w publikacji określane są jako model „KilmetrZero” dla odróżnienia od modelu włoskiego prezentowanego poprzez nazwę oryginalną „Km 0”.

 

8. Dane teleadresowe Biura Projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr,

ul. Spółdzielcza 8, 

15-441 Białystok

tel. 85 653 77 00

e-mail: fundacja@bfkk.pl

strona www: www.bfkk.pl

 

9. Produkty współpracy ponadnarodowej

Kilometr Zero - adaptacja modelu włoskiego (31, 2 MB)

 

10. Publikacje książkowe

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych