1/POKL/6.1.1

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Informacja o zawieszeniu naboru wniosków w dniu 19 marca 2010r.
kliknij

pdf
4. Wyjaśnienie do Dokumentacji konkursowej
kliknij

pdf
5. Załacznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
6. Załacznik nr 2. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
7. Załacznik nr 3. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
8. Załacznik nr 4. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
9. Załacznik nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
10. Załacznik nr 5.1. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
kliknij

pdf
11. Załacznik nr 5.2. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
12. Załacznik nr 5.3. Wzór harmonogramu płatności
kliknij

pdf
13. Załacznik nr 5.4. Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
kliknij

pdf
14. Załacznik nr 5.5 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
kliknij

pdf
15. Załacznik nr 5.6. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych
kliknij

pdf
16. Załacznik nr 5.7. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych
kliknij

pdf
17. Załacznik nr 6. Szczegółowa charakteryka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
18. Załacznik nr 7. Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
kliknij

pdf
19. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny
i wyboru wniosków - Obowiązuje dla wniosków składanych w ramach
I rundy aplikacyjnej w terminie 15.02-19.03.2010

kliknij

pdf
20. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej konkursu
kliknij

pdf
21. Lista podpisanych umów (stan na dzień 07.07.2010r.)

kliknij

pdf
22. Ogłoszenie prasowe o zamknieciu konkursu
kliknij

pdf
23. Lista członków powołanych do prac w Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf
24. Lista podpisanych umów w ramach konkursu
kliknij

xls

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych