Konkurs Nr 1/POKL/8.1.1/2013

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
 
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
pdf
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL pdf
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach PO KL pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe

pdf
9. Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia xls 

10.

Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

pdf 

11.

Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

pdf

12.

Interpretacja IZ z dnia 24.04.2013 r., w sprawie kryterium w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, wprowadzonego na podstawie uchwały Nr 109 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2012 r.

html

13. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2013 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

pdf

14. Informacja o wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu

pdf 

15. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu

 pdf

16. Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu

 pdf

17. Informacja na temat wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej - Lista rankingowa pdf
18. Lista podpisanych umów w miesiącu wrześniu pdf
19. Lista podpisanych umów w miesiącu październiku pdf
20.  Lista wszystkich podpisanych umów w ramach konkursu pdf
21.  Lista Członków Komisji Oceny Projektów pdf
22.  Informacja o zakończeniu konkursu pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych