Konkurs Nr 1/POKL/8.1.3/ 2013

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
 
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL pdf
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL pdf
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach PO KL pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe

pdf
9. Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia xls 

10.

Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

pdf 

11.

Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

pdf
14.  Załącznik Nr 10: List intencyjny ( wersja polska i angielska )

 pdf

15. Załącznik Nr 11: Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej ( wersja polska i angielska)

 pdf

16. Załącznik Nr 12: Wzór listy sprawdzającej do umowy o współpracy ponadnarodowej

pdf 

17.  Załącznik Nr 13: Instrukcja do umowy o współpracy ponadnarodowej

pdf 

18. Szczegółowy Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w odpow2iedzi na konkurs

pdf 

19. Informacja o zakończeniu oceny formalniej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs

 pdf

20.  Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu

pdf 

21. Lista podpisanych umów w ramach konkursu

pdf 

22. Lista członków Komisji Oceny Projektów

pdf 

23. Informacja o zmaknięciu konkursu

pdf 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych