Konkurs Nr 2/POKL/8.1.1/2013

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
 
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
pdf
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL pdf
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach PO KL pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe

pdf
9. Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia xls 

10.

Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

pdf 

11.

 Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

pdf
12. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty
nr 2/POKL/8.1.1/2013 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
pdf
13.  Informacja o wnioskach złożonych w ramach konkursu pdf
14. Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu pdf
15. Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach podkonkursu 2/POKL/8.1.1/1/2013 pdf
16. Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach podkonkursu 2/POKL/8.1.1/2/2013 pdf
17.  Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w podkonkursie
Nr 2/POKL/8.1.1/2/2013
pdf
18. Lista podpisanych umów w miesiącu kwietniu w ramach ogłoszonego konkursu pdf
19. Lista podpisanych umów w ramach ogłoszonego konkursu pdf
20. Lista Członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu pdf
21. Informacja o zakończeniu konkursu pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych