2/POKL/8.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

doc
2. Wyjaśnienie w przedmiocie ogłoszonego konkursu w zakresie
pomocy publicznej - ważne!

kliknij

doc
3. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
4. Załącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
kliknij

pdf
5. Załącznik nr 2 Instrukcja wypełaniania wniosku odofinansowanie
kliknij

pdf
6. Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
7. Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku
kliknij

pdf
8. Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuwraz
z załącznikami

kliknij

pdf
9. Załącznik nr 5.1 Zakres danych uczestników projektu
kliknij

pdf
10. Załącznik nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
kliknij

pdf
11. Załącznik nr 5.3 Harmonogram płatności
kliknij

pdf
12. Załącznik nr 5.4 Wzór wniosku o płatność
kliknij

pdf

13.
Załącznik nr 5.5 Wymagania w odniesieniu do informatycznego
systemu księgowo-finansowego

kliknij

pdf
14. Załącznik nr 5.6 Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

pdf
15. Zalącznik nr 5.7 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych

kliknij

pdf
16. Załącznik nr 5.8 Oświadczenie
kliknij

pdf
17. Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca wniosek
kliknij

pdf
18. Lista rankingowa projektów podlegających ocenie
merytorycznejw ramach konkursu

kliknij

pdf
19. Lista podpisanych umów w ramach ogłoszonego konkursu
kliknij

pdf
20. Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach ogłoszonego
konkursu

kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych