2/POKL/8.1.2

Lp.Format pliku Tytuł Do pobrania
1.
doc
Dokumentacja konkursowa 8.1.2
pobierz
2.
doc
Ogłoszenie prasowe 8.1.2
pobierz
3.
pdf
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie
pobierz
4.
pdf
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
pobierz
5.
doc
Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej
pobierz
6.
doc
Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinsowanie realizacji projektu
pobierz
7.
doc
Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
pobierz
8.
doc
Załącznik nr 5.1 Wzór harmonogramu płatności - załącznik do umowy
pobierz
9.
doc
Załącznik nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalnosci VAT
pobierz
10.
doc
Załącznik nr 5.3 Wymagania w odniesieniu do systemu informatycznego
pobierz
11.
doc
Zalącznik nr 5.4 Oświadczenie
pobierz
12.
doc
Załącznik nr 6 Wzór wniosku o płatność
pobierz
13.
doc
Załącznik nr 7 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
pobierz
14.
doc
Załącznik nr 8 Lista sprawdzająca wniosek
pobierz
15.
doc
Ogłoszenie o zmianach w dokumentacji konkursowej
pobierz
16.
doc
Zmiany w dokumentacji konkursowej
pobierz
17.
doc
Dokumentacja konkursowa po zmianach
pobierz
18.
pdf
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (obowiązujący od 1 października 2008)
pobierz
19.
pdf
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (obowiązujący od 1października 2008)
pobierz
20.
pdf
Lista projektów ocenionych pozytywnie, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2
pobierz
21.
pdf
Lista projektów ocenionych pozytywnienie rekomendowanych dodofinansowania wramach Poddziałania 8.1.2
pobierz
22.
pdf
Lista projektów ocenionych negatywnie nie rekomendowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2
pobierz
23.
doc
Lista podpisanych umów w ramach ogłoszonego konkursu
pobierz
24.
pdf
Lista Członków Komisji Oceny Projektów
pobierz

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych