1/POKL/8.1.3

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

doc
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1: Wniosek o dofinansowanie projektu
kliknij

doc
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 3:Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

doc
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

doc
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

doc
8. Załącznik Nr 5.1: Wzór harmonogramu płatności
kliknij

doc
9. Załącznik Nr 5.2: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
kliknij

doc
10. Załącznik Nr 5.3: Wymagania w odniesieniu doinformatycznego
systemu ksiegowo - finansowego

kliknij

doc
11. Załącznik Nr 5.4: Zakres danych osobowych powierzonych
do przetwarzania

kliknij

doc
12. Załącznik Nr 5.5: Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

doc
13. Załącznik Nr 5.6: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych

kliknij

doc
14. Załącznik Nr 5.7: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych

kliknij

doc
15. Załącznik Nr 6: Lista sprawdzająca poprawności wypełnienia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

kliknij

xls
16. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków
kliknij

pdf
17. Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/8.1.3/2009 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
kliknij

pdf
18. Lista podpisanych umów w ramach ogłoszonego konkursu
kliknij

pdf
19. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych