2/POKL/8.1.1

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik nr 1Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
4. Załącznik nr 2 Instrukcja wypełaniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
5. Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
6. Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego PO KL
Kliknij

pdf
7. Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
8. Załącznik nr 5.1 Wzór harmonogramu płatności
kliknij

pdf
9. Załącznik nr5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
10. Załącznik nr 5.3 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu ksiegowo-finansowego
kliknij

pdf
11. Załącznik nr 5.4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
kliknij

pdf
12. Załącznik nr 5.5 Wzór oświadczenia do wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
kliknij

pdf
13. Załącznik nr 5.6 Wzórupoważnienia do przetwarzania danych osobowych
kliknij

pdf
14. Zalącznik nr 5.7 Wzór odwołaniaupoważnienia do przetwarzania danychosobowych
kliknij

pdf
15. Załącznik nr 6: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
16. Załącznik nr 7: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku
o dofinansowanie

kliknij

xls
17. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny
i wyboru wniosków

kliknij

doc
18. Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wnioskówzłożonych w ramach konkursu
kliknij

pdf
19. Ogłoszenie prasowe o zamknieciu konkursu
kliknij

pdf
20. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf
21. Lista podpisanych umów w ramach ogłoszonego konkursu
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych