1/POKL/8.1.2

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Decyzja o zawieszeniu konkursu
kliknij

doc
2. Informacja o wznowieniu naboru wniosków 15.09.2009

 


kliknij

doc
3. Informacja o zawieszeniu wznowionego w dniu 15.09.2009 roku konkursu
kliknij

pdf
4. Ogłoszenie prasowe
kliknij

doc
5. Wyjaśnienie do Dokumentacji Konkursowej
kliknij

doc
6. Dokumentacja konkursowa
kliknij

doc
6a. Załącznik do dokumentacji konkursowej
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 1: Wniosek o dofinansowanie projektu
kliknij

doc
8. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu PO KL

kliknij

pdf
9. Załącznik Nr 3:Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

doc
10. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

doc
11. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

doc
12. Załącznik Nr 5.1: Wzór harmonogramu płatności
kliknij

doc
13. Załącznik Nr 5.2: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
kliknij

doc
14. Załącznik Nr 5.3: Wymagania w odniesieniu doinformatycznego
systemu ksiegowo - finansowego

kliknij

doc
15. Załącznik Nr 5.4: Zakres danych osobowych powierzonych
do przetwarzania

kliknij

doc
16. Załącznik Nr 5.5: Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

doc
17. Załącznik Nr 5.6: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych

kliknij

doc
18. Załącznik Nr 5.7: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych

kliknij

doc
16. Załącznik Nr 6: Lista sprawdzająca poprawności wypełnienia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

kliknij

xls
19. Szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny wniosków
kliknij

doc
20. Szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny wniosków
(II runda konkursowa)

kliknij

doc
21. Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków
złożonychw I rundzie aplikacyjnej

kliknij

pdf
22. Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wnisków złożonych
w II rundzie aplikacyjnej

kliknij

pdf
23. Informacja o środkach zakontraktowanych i pozostałych
do zakontraktowania w ramach konkursu

kliknij

pdf
24. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów
oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie

kliknij

pdf
25. Lista rankingowa w ramach III tury konkursu
kliknij

pdf
26. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf
27. Lista podpisanych umów w ramach ogłoszonego konkursu
kliknij

pdf
28. Informacja o zamknięciu konkursu
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych