1/POKL/8/D.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik nr 1Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
4. Załącznik nr 2 Instrukcja wypełaniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
5. Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
6. Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego PO KL
Kliknij

pdf
7. Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
8. Załącznik nr 5.1 Wzniosek o dofinansowanie
kliknij

pdf
9. Załącznik nr5.2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
kliknij

pdf
10. Załącznik nr 5.3 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
11. Załącznik nr 5.4 Wzór harmonogramu płatności
kliknij

pdf
12. Załącznik nr 5.5 Wymagania w odniesieniu doinformatycznego
systemu księgowo - finansowego

kliknij

pdf
13. Załącznik nr 5.6 Wzóroświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

pdf
14. Zalącznik nr 5.7 Wzórupoważnienia do przetwarzania
danychosobowych

kliknij

pdf
15. Załącznik nr5.8 Wzór odwołaniaupoważnienia do przetwarzania
danychosobowych

kliknij

pdf
16. Załącznik nr 5.9 umowa o współpracy
kliknij

pdf
17. Załącznik nr 6 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
18. Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do umowy o współpracy
ponadnarodowej

kliknij

pdf
19. Załącznik nr 8 List intencyjny
kliknij

pdf
20. Załącznik nr 9 Instrukcja do umowy o współpracy ponadnarodowej
kliknij

pdf
21. Załącznik nr 10 Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach pO KL

kliknij

xls
22. harmonogram przebiegu kolejnych etapów oceny wniosków
kliknij

pdf
23. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej
kliknij

pdf
24. Lista rankingowa
kliknij

pdf
25. Ogłoszenie prasowe o zamknieciu konkursu
kliknij

pdf
26. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf
27. Lista podpisanych umów w ramach ogłoszonego konkursu
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych