1/POKL/8.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Decyzja o zawieszeniu konkursu
kliknij

doc
2. Ogłoszenie prasowe
kliknij

doc
3. Dokumentacja konkursowa
kliknij

doc
4. Załącznik nr 1Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
kliknij

doc
5. Załącznik nr 2 Instrukcja wypełaniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
6. Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego PO KL
kliknij

doc
7. Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego PO KL
Kliknij

doc
8. Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

doc
9. Załącznik nr 5.1 Wzór harmonogramu płatności
kliknij

doc
10. Załącznik nr5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

doc
11. Załącznik nr 5.3 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu ksiegowo-finansowego
kliknij

doc
12. Załącznik nr 5.4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
kliknij

doc
13. Załącznik nr 5.5 Wzór oświadczenia do wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
kliknij

doc
14. Załącznik nr 5.6 Wzórupoważnienia do przetwarzania danych osobowych
kliknij

doc
15. Zalącznik nr 5.7 Wzór odwołaniaupoważnienia do przetwarzania danychosobowych
kliknij

doc
16. Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
kliknij

doc
17. Szczegółowy harmonogram przebiegu kolejnych etapów oceny
i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi
na konkurs

kliknij

pdf
18. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wnisków
złożonych w I rundzie aplikacyjnej w ramach konkursu otwartego
Nr 1/POKL/8.1.1/2009

kliknij

pdf
19. Lista podpisanych umów w ramach konkursu
kliknij

pdf
20. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf
21. Informacja o zamknieciu konkursu
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych