1/POKL/8.1.3

Lp.TematPobierzFormat pliku

1.

 Ogłoszenie prasowe                                              


kliknij


pdf

2.

Dokumentacja konkursowa


kliknij

 
pdf

3.

Załącznik Nr 1 i 2: Instrukcja wypełniania wniosku o  dofinansowanie projektu PO KL wraz ze wzorem wniosku


kliknij

 
pdf

4.

Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL


kliknij


pdf

5.

Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego


kliknij


pdf

6.

Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie  projektu

 
kliknij


pdf

7.

Załącznik Nr 5.1: Zakres danych osobowych powierzonych  do przetwarzania


kliknij


pdf 

8.

Załącznik Nr 5.2: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT


kliknij

 
pdf

9.

Załącznik Nr 5.3: Wzór harmonogramu płatności

 
kliknij

 
pdf

10.

Załącznik Nr 5.4: Wymagania do informatycznego systemu  finansowo - ksiegowego


kliknij


pdf

11.

Załącznik Nr 5.5: Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych


kliknij


pdf 

12.

Załącznik Nr 5.6: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta


kliknij

 
pdf

13.

Załącznik Nr 5.7: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych


kliknij


pdf 

14.

Załącznik Nr 6: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

 
kliknij

 
xls

15.

Załącznik Nr 7: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie


kliknij

 
xls

16. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie


kliknij


pdf 

17.
Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków

 
kliknij

 
pdf

18.
Lista Członków Komisji Oceny Projektów

 
kliknij

 
pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych