2/POKL/8.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1 i 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu PO KL wraz ze wzorem wniosku
kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 3:Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 5.1: Zakres danych osobowych powierzonych
do przetwarzania

kliknij

pdf
8. Załącznik Nr 5.2: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
kliknij

pdf
9. Załącznik Nr 5.3: Wzór harmonogramu płatności
kliknij

pdf
10. Załącznik Nr 5.4: Wymagania do informatycznego systemu
finansowo - ksiegowego

kliknij

pdf
11. Załącznik Nr 5.5: Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

pdf
12. Załącznik Nr 5.6: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych na poziomie beneficjenta

kliknij

pdf
13. Załącznik Nr 5.7: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych

kliknij

pdf
14. Załącznik Nr 6: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
15. Załącznik Nr 7: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku
o dofinansowanie

kliknij

xls
16. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny
i wyboru wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs

kliknij

pdf
17. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2010
kliknij

pdf
18. Lista podpisanych umów  w ramach konkursu
kliknij

pdf
19. Lista członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych