1/POKL/8.1.2

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Informacja o zawieszeniu naboru wniosków w dniu31 marca 2010r.
kliknij

pdf
4. Załacznik nr 1 i 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
5. Załacznik nr 3. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
6. Załacznik nr 4. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
7. Załacznik nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
8. Załacznik nr 5.1. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
kliknij

pdf
9. Załacznik nr 5.2. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
10. Załacznik nr 5.3. Wzór harmonogramu płatności
kliknij

pdf
11. Załacznik nr 5.4. Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
kliknij

pdf
12. Załacznik nr 5.5 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
kliknij

pdf
13. Załacznik nr 5.6. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych
kliknij

pdf
14. Załacznik nr 5.7. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych
kliknij

pdf
15. Załacznik nr 6. Szczegółowa charakteryka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
16. Załacznik nr 7. Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
kliknij

xls
17. Załacznik nr 8. Minimalne wymogi do Regulaminu rekrutacji uczestników
kliknij

pdf
18. Załacznik nr 9. Minimalne wymogi formularza rekrutacyjnego
kliknij

pdf
19. Załacznik nr 10. Minimalne wymogi do zakresu karty oceny formularza rekrutacyjnego
kliknij

pdf
20. Załacznik nr 11. Minimalne wymogi do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
kliknij

pdf
21. Załacznik nr 12. Minimany zakres biznesplanu
kliknij

pdf
22. Załacznik nr 13. Minimalne wymogi do Zakresu karty oceny biznesplanu
kliknij

pdf
23. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków - obowiązuje dla wniosków składanych w ramach I rundy aplikacyjnej w terminie 15.02-19.03.2010
kliknij

pdf
24. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków - obowiązuje dla wniosków składanych w ramach II rundy aplikacyjnej w terminie 22.03-31.03.2010
kliknij

pdf
25. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/PO KL/8.1.2/2010
kliknij

pdf
26. Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/PO KL/8.1.2/2010
kliknij

pdf
27. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w I rundzie aplikacyjnej w terminie 15.02.2010 do 19.03.2010
kliknij

pdf
28. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w II rundzie aplikacyjnej w terminie 22.03.2010 do31.03.2010
kliknij

pdf
29. Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wznowienia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2010
kliknij

pdf
30. Ogłoszenie wznowienia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2010 w dniu 7 czerwca 2010r.
kliknij

pdf
31.  Informacja o zawieszeniu naboru wniosków w dniu 30 czerwca 2010r.
kliknij

pdf
32.  Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej w ramach III rundy konkursu  
kliknij

pdf
33. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków - obowiązuje dla wniosków składanych w ramach III rundy aplikacyjnej w terminie 07.06.2010 do 30.06.2010r
kliknij

pdf
34. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w terminie 07.06.2010 do 30.06.2010
kliknij

xls
35. Lista zawartych umów
kliknij

pdf
36. Lista członków powołanych do prac w Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf
37. Ogłoszenie o zakończeniu konkursu
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych