2/POKL/8.1.2

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

doc
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1 i 2:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektuwraz z wzroemwnioseku o dofinansowanie

kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 4:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 5.1: Zakres danych powierzonych do przetwarzania
kliknij

pdf
8. Załącznik Nr 5.2: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
kliknij

pdf
9. Załącznik Nr 5.3: Wzór harmonogramu płatności
kliknij

pdf
10. Załącznik Nr 5.4: Wymagania w odniesieniu doinformatycznego
systemu ksiegowo - finansowego

kliknij

pdf
11. Załącznik Nr 5.5: Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

pdf
12. Załącznik Nr 5.6: Wzórupoważnienia do przetwarzania danych
osobowych na poziomie beneficjenta

kliknij

pdf
13. Załącznik Nr 5.7: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych

kliknij

pdf
14. Załącznik Nr 6: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
15. Załącznik Nr 7: Lista sprawdzająca poprawność wypełnionego wniosku
kliknij

xls
16. Informacja dot. zawieszenia naboru wniosków w dniu 24 sierpnia 2010 r.
kliknij

pdf
17. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków - obowiązuje dla wniosków składanych w ramach I rundy aplikacyjnej w terminie 30.06-13.08.2010
kliknij

pdf
18.
Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach II rundy - obowiązuje dla wniosków składanych w terminie 16.08 - 24.08.2010
klinkij

pdf
19. Lista rankingowa projektów złożonych w I rundzie aplikacyjnej
kliknij

pdf
20. Lista rankingowa projektów złożonych w II rundzie aplikacyjnej
kliknij

pdf
21. Ogłoszenie o zakończeniu konkursu
kliknij

pdf
22. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf
23 Lista podpisanych umów
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych