1/POKL/8.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu
   
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
4. Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
5. Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
6. Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
kliknij

pdf
8. Załącznik nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
9. Załącznik nr 5.3 Wzór harmonogramu płatności
kliknij

pdf
10. Załącznik nr 5.4 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
kliknij

pdf
11. Załącznik nr 5.5 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
kliknij

pdf
12. Załącznik nr 5.6 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych
kliknij

pdf
13. Zalącznik nr 5.7 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych
kliknij

pdf
14. Załącznik nr 6: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
15. Załącznik nr 7: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku
o dofinansowanie

kliknij

pdf
16. Informacja o zawieszeniu konkursuw dniu 7.05.2010r.
kliknij

pdf
17. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie - obowiązuje dla wniosków składanych w ramach I rundy aplikacyjnej w terminie 01.04-30.04.2010
kliknij

pdf
18. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie - obowiązuje dla wniosków składanych w ramach II rundy aplikacyjnej w terminie 05.05-07.05.2010
kliknij

pdf
19. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/PO KL/8.1.1/2010
kliknij

pdf
20. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2010
kliknij

pdf
21. Lista rankingowawniosków złożonych w ramach I rundy
konkursu

kliknij

pdf
22. Lista rankingowawniosków złożonych w ramach II rundy
konkursu

kliknij

pdf
23. Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków w dniu 1 września 2010 r.
kliknij

pdf
24. Dodatkowe wyjaśnienia dot. wznowienia naboru wniosków
kliknij

pdf
25. Lista podpisanych umów w ramach pierwszej i drugiej rundy
kliknij

pdf
26. Informacja o zawieszeniu konkursu w dniu 1 października 2010r.
kliknij

pdf
27. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2010 (III RUNDA)
kliknij

pdf
28. Lista rankingowa projektów złożonych w III rundzie aplikacyjnej
kliknij

pdf

29.

Lista podpisanych umów w ramach III rundy konkursu

kliknij 
 
pdf

30.

Lista Członków Komisji Oceny Projektów
 
kliknij
 
pdf

31.

Wyniki weryfikacji formalnej wniosku przywróconego do ponownej oceny formalnej złożonego w III rundzie aplikacyjnej w ramach konkursu  
kliknij
 
pdf

32.

Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosku przywróconego do oceny formalnej i podlegające ocenie merytorycznej złożonego w III rundzie aplikacyjnej  
kliknij
 
pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych