1/POKL/8.1.3

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
 
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
zip
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL pdf
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe

9. Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia xls 

10.

 

Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

xls 

11.

 

Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

pdf

 12.

 Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu

pdf

 13.

Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków złożonychw  ramach konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/8.1.3/2012

pdf
14. Lista rankingowa - Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/2012  pdf
15. Infomacja o zakończeniu konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/2012 pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych