Konkurs Nr 2/POKL/8.1.3/2012

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
 
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
pdf
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL pdf
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe

9. Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia xls 

10.

Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

xls 

11.

Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

pdf

 12.

 Załącznik Nr 10: Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego

pdf

 13.

 Załącznik Nr 11: Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej

pdf

 14.

 Załącznik Nr 12: Lista sprawdzająca do minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej

pdf

 15.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków  złożonych w odpowiedzi na konkurs

pdf

 16.

 Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów
 złożonychw ramach konkursu

pdf

 17.

 Informacja o ponownej ocenie formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu

pdf

 18.

 Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie

pdf

 19.

 Informacja o zakończeniu konkursu

pdf

 20.

 Lista Członków komisji Oceny projektów

pdf

 21.

 Lista podpisanych umów w ramach konkursu

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych