1/POKL/8.1.2

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
kliknij 
 
pdf
3. Załącznik Nr 2:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu

kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 4:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - ryczałt
kliknij

pdf

8.

 

Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia


kliknij

xls
9. Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełniania wniosku o dofinansowanie


kliknij

 

pdf

10. Załącznik Nr 9: Wzór umowy partnerskiej

 
kliknij


pdf 

11. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursu otwartego

 
kliknij


pdf 

12. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu

 
kliknij


pdf 

13. Informacja o zawieszeniu naboru wniosków w dniu 13 lipca 2012 r.
kliknij

pdf
14. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy konkursu otwartego
kliknij

pdf
15. Lista rankingowa - wniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach I rundy konkursu otwartego
kliknij 
 
pdf
16. Informacja nt. zakończenia weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy konkursu  
kliknij
 
pdf
17. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach III rundy konkursowej
kliknij
 
pdf
18. Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie w ramach II rundy konkursowej
kliknij
 
pdf
19. Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 

 

kliknij

 

pdf

20. Lista członków powołanych do prac w Komisji Oceny Projektów

 

kliknij

 

pdf

21. Informacja o zakończeniu konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2012 


kliknij

 

 

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych