2/POKL/8.1.2

Lp.TematFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe pdf
 
2. Dokumentacja konkursowa pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
pdf
4. Załącznik Nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
zip
5. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL pdf
6. Załącznik Nr 4: Karta oceny merytoryczniej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
pdf
7. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL pdf
8. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe
9. Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia xls 

10.

 

Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL

xls 

11.

 

Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej

pdf

 12.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny  i wyboru wnisków o dofinansowanie w ramach konkursu

pdf

 13.

 Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej w ramach ogłoszonego konkursu

pdf

 14.

Zaktualizowany szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

pdf

 15.

 Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu

pdf

 16.

 Lista podpisanych umów w miesiącu styczniu w ramach konkursu

pdf

 17.

 Lista podpisanych umów w miesiącu lutym w ramach konkursu

pdf

 18.

 Lista Członków Komisji Oceny Projektów

pdf

 19.

 Informacja o zakończeniu konkursu

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych