1/POKL/8.1.1

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
kliknij 
 
pdf
3. Załącznik Nr 2:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu

kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 4:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 6: Wzór umowy o dofinansowanie projektu - ryczałt
kliknij

pdf

8.

 

Załącznik Nr 7: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia


kliknij

xls
9. Załącznik Nr 8: Lista sprawdzająca poprawnośc wypełniania wniosku o dofinansowanie


kliknij

 

pdf

10. Załącznik Nr 9: Wzór umowy partnerskiej

 
kliknij


pdf 

11. Informacja o wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/8.1.1/2012

 
kliknij

 
pdf

12. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie przesłanych w odpowiedzi na konkurs

 
kliknij


pdf 

13. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu zamknietego Nr 1/POKL/8.1.1/2012


kliknij 


pdf 

14. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w podkonkursie nr 1/POKL/8.1.1/1/2012

 
kliknij


pdf 

15. Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w podkonkursie nr 1/POKL/8.1.1/2/2012

 
kliknij


pdf

16. Lista podpisanych umów w miesiącu sierpniu w ramach konkursu
kliknij

 pdf
17. Lista podpisanych umów w miesiącu wrześniu w ramach konkursu
kliknij 

 pdf
18. Lista podpisanych umów w ramach konkursu  
kliknij

 pdf 
19. Lista Członków KOP w ramach konkursu
kliknij

 pdf 
20. Informacja o zakończeniu konkursu  
kliknij

  pdf 
21. Zakończenie weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu podlegającego ponownej ocenie merytorycznej 

kliknij

 pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych