1/POKL/8.1.1

 

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie

kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 2: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 3:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 4: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 5: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
8. Załącznik Nr 6: Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach POKL
kliknij

xls
9. Szczegółowy Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków przesłanych w odpowiedzi na konkurs
kliknij

pdf
10. Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu          kliknij
pdf
11. Lista rankingowa projektów złożonych w podkonkursie 1/POKL/8.1.1/1/2011
kliknij

pdf
12. Lista rankingowa projektów złożonych w podkonkursie 1/POKL/8.1.1/2/2011
kliknij

pdf
13. Informacja nt. zakończenia konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2011
kliknij

pdf
14. Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2011
kliknij

pdf
15. Lista członków powołanych do prac w Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych