3/POKL/8.1.1

 

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie

kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 2: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 3:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 4: Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 5: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
8. Załącznik Nr 6: Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach POKL
kliknij

xls
9. Szczegółowy Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków przesłanych w odpowiedzi na konkurs
kliknij

pdf
10. Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej w ramach konkursu 3/POKL/8.1.1/2011
kliknij

doc
11. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w Podkonkursie Nr 3/POKL/8.1.1/1/2011

kliknij

pdf

12. Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w Podkonkursie Nr 3/POKL/8.1.1/2/2011

kliknij

pdf

13. Informacja o projektach przyjętych do realizacji w ramach konkursu
kliknij


pdf
14. Lista podpisanych umów w  miesiącu styczniu 2012 r.
kliknij

pdf
15. Lista umów podpisanych w miesiącu lutym 2012 r.
kliknij 
 
pdf
16. Lista podpisanych umów w miesiącu marcu 2012 r.  
kliknij
 
pdf
17. Lista Członków Komisji Oceny Projektów  
kliknij

pdf 
18. Lista podpisanych umów w ramach konkursu
kliknij

pdf 
19. Informacja o zakończeniu konkursu
kliknij

pdf 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych