1/POKL/8.1.3

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie

kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 2: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 3:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 4: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 5: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls

8.

 

Załącznik Nr 6: Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach POKL


kliknij

xls

9.

 

Załącznik Nr 7: Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej


kliknij

xls

10.

 

Załącznik Nr 8: Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej


kliknij

xls

11.

 

Załącznik Nr 9: Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej


kliknij


xls

12.

 

Szczegółowy harmonogram przebiegu kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu


kliknij


pdf

13.

 

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu


kliknij


pdf

14.

 

Lista rankingowa projektów - wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie nr 1/POKL/8.1.3/2011


kliknij


pdf

15.

 

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.3/2011


kliknij


pdf

16.

 

Lista członków Komisji Oceny Projektów


kliknij


pdf

17.

 

Informacja o zakończeniu konkursu


kliknij


pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych