2/POKL/8.1.1

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie

kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 2: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 3:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 4: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 5: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls

8.

 

Załącznik Nr 6: Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach POKL


kliknij

xls
9. Szczegółowy Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków przesłanych w odpowiedzi na konkurs

kliknij

pdf

10. Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu

 
kliknij

 
pdf

11. Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011 - podkonkurs 1

 
kliknij

 
pdf

12. Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011 - podkonkurs 2

 
kliknij

 
pdf

13. Lista podpisanych umów w styczniu 2012 roku w ramach konkursu
kliknij

pdf
14. Lista podpisanych umów w ramach konkursu  
kliknij

pdf
15. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf
16. Informacja o zakończeniu konkursu  
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych